INFO CORREDOR

BOLETIN INFORMATIVO

Localización da Saida e Chegada: Polideportivo Municipal As Pontes

LLEGAR A AS PONTES CON GOOGLE MAPS

CHEGAR A AS PONTES

 TRAIL DAS PONTES

Os prezos das inscripcions serán os seguintes;
Percorrido 27 km: 
Ata o 15 de Agosto ….
Dende o 16 de Agosto ata o 21 de Agosto…
Percorrido 16 km:
Ata o 15 de Agosto….
Dende o 16 de Agosto ata o 21 de Agosto …
Andaina 16 km:
Ata o 15 de Agosto…
Dende el 16 de Agosto ata o 21 de Agosto…
Nesta edición so teremos vasos no primero abastecemento, xa que chegaredes bastante agrupados e carecer dos vasos faría que se fixesen tapóns.  A partir do segundo non haberá vasos, e teredes que traer os vosos propios sistemas de hidratación,  xa que queremos ser una proba sostible e contribuir no posible ao medio ambiente.
A inscripción inclué:
 1. Seguro asistencia sanitaria e R.C.
 2. 3 abastecementos, ( 2 Solidos e líquidos e 1 líquido) ( 1 Solido e líquido e 1 líquido na distancia corta).
 3. Regalo conmemorativo da proba.
 4. Comida Final.
 5. Reportaxe fotográfico en aberto.
 6. Duchas no Polideportivo Municipal.

HORARIOS

8:15 a 9:00 Recollida de Dorsais.

09:30 SALIDA

REGLAMENTO TRAIL DAS PONTES

 

BALIZAXE DA CARREIRA

Teremos 3 tipos de marcas para seguir o percorrido.

 1. Marcas fixas en cruzes con flechas de dirección en fosforito.
 2. Cinta de Balizar Roxa e Branca.
 3. Spray biodegradable cor Naranxa.

A organización dispon de abastecementos, tanto líquidos coma solidos, Fruta, barritas de cereais, geles enerxéticos, e Isotonico.

¿QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?

 

Que facer no caso de emerxencia, que nos  imposibilite seguir na carreira e que necesitemos asistencia medica, intentaremos chegar os puntos de emerxencia donde o persoal da organización nos prestara asistencia e enviara a ambulancia para a evacuación do accidentado. No caso de emerxencia grave que non nos podamos mover daremos aviso a un corredor para que poida avisar no punto mas cercano ou ven chamaremos a os teléfonos que No caso de accidente que precise asistencia hospitalaria tera que ser exclusivamente ao centro concertado co seguro, queda fora da responsabilidad da organización outros centros de salud e hospitales.

CATEGORIAS:

As categorías son as seguentes para ambaslas probas;

 • Senior Masculino dende os 18 ata os 45 anos
 • Senior Femenino dende os 18  ata os 45 anos
 • Veterana A partir dos 46 anos
 • Veterano A partir dos 46 anos
 • La edad a tener en consideración será a que se tenña a o finalizar o ano.
 • Queda prohibida a participación dos menores de 18 anos.

 

RECOMENDACIONS

Antes de entrar no recinto de saida, se procederá o control de dorsais e material obligatorio se fose necesario. A organización tera o percorrido totalmente balizado, e os participantes deberán seguilo estrictamente e nunca saltarse algun tramo.

Todo participante ten que deixar adiantar os corredores que o preceden e pidan paso, na zona que non conleve ningun risco para os participantes.

Queda prohibido tirar botellas, vasos, papeles ou desperdicio fora das zonas habilitadas pola organización. No caso de incumplimento será motivo de descalificación.

O feito de inscribirse supon a aceptación do reglamento.

  FOTOS Y VIDEOS PARTICIPANTES

Co pago da inscripción aceptase a publicación nos nosos medios, web, Facebook, twiter e demáis medios de publicidad do material fotográfico e video de dita  proba.

 ENTORNO

A proba discurrirá por zonas de especial interés medioambiental, vos pedimos a tódolos participantes que respeten o medio, que non se boten restos de plásticos ou basuras no monte e que non se moleste á posible fauna que nos poidamos encontrar polo percorrido.